STROMY - NAŠE STROMY

vybrať strom
stromy - zoznam
Brest
Borovica čierna
Borovica lesná
Breza
Buk
Céder
Dub letný
Dub zimný
Gaštan jedlý
Pagaštan
Hrab
Javor
Jedľa
Jelša
Lipa
Pínia
Platan
Smrek
Smrekovec
Topoľ čierny
Topoľ kanadský
Topoľ osika
Vŕba
úvodá strana
stromy - zoznamKvety našich lúk
Naše stromy

Naučte sa ich okamžite rozpoznať

Naše stromy - Stromy v Strednej Európe


U nás v Strednej Európe rastú rôzne stromy takmer všade, niektoré zasadil človek a iné vznikli prírodne svojim množením. Majte otvorené oči, všímajte si ich, vnímajte ich krásu, poznajte ich...Pár zaujímavostí o stromoch

Rovnaké druhy stromov sa čiastočne vedia navzájom varovať. "Varujú" sa napr. pred napadnutím od hmyzu. Už v 70tych rokoch 20. storočia sa prišlo na túto zaujímavú skutočnosť u topoľov a vŕb. Prišlo sa na to, že tie, ktoré boli napadnuté hmyzom, produkovali cez svoje listy prebytok chemických látok; tieto látky produkovali pre zbavenie sa toho napadnutia, no tiež aj z dôvodu varovania pre ďalšie stromy. Vďaka týmto signálom začali i ostatné stromy produkovať rovnakú chemickú látku, aby predišli hroziacemu napadnutiu.

Hlavne staršie - väčšie stromy, ktoré sú vhodne umiestnené v okolí budov, chránia obydlie pred nadmerným pôsobením slnka alebo vetra. Tieň zo stromu dokáže ušetriť až okolo 30% z nákladov, ktoré by sa vynaložili na klimatizáciu.

To hlavné však je, že regulujú kvalitu vzduchu cez fotosyntézu. Bežný strom počas svojho života dokáže absorbovať skoro tonu oxidu uhličitého a vyprodukovať okolo 118 kilogramov kyslíka za rok.

Vo Švédskom Enkopingu využívajú k čisteniu odpadových kanalizácií aj vŕby. Možno to niekomu znie zvláštne, ale vŕby tam boli povysádzané v okolí skládok, pretože do istej miery dokážu recyklovať odpadovú vodu a škodlivé kvapaliny.


O strome všeobecne

Čo je to strom? Jedná sa o rastovú formu cievnatých rastlín. Stromy radíme medzi dreviny, teda rastliny s trvácimi drevnatými stonkami a púčikmi (ktoré sa obnovujú) umiestnenými nad vrcholom pôdy. Stonky sú celé drevnaté a od kríkov sa odlišujú tým, že sa rozvetvujú - rozkonárujú až v určitej výške nad povrchom pôdy.

Nadzemná časť stromu sa skladá z kmeňa, ktorý sa v určitej výške nad zemou delí na jednotlivé vetvy (konáre). Vrchná časť stromu, kde dochádza k vetveniu, sa nazýva koruna. Listy stromov sa zakladajú tesne pod vrcholom a po vyrastení listu meristematické (delivé) pletivo zaniká, zatiaľ čo v stonkách a koreňoch pretrváva. Veľkosť listov je obmedzená, veľkosť stoniek a koreňov je u stromov spravidla neobmedzená. Teoreticky by mohli rásť donekonečna, ale pod vplyvom parazitov, počasia i ťažby dreva trvá ich život v priemere len desaťročia, až storočia, len vo výnimočných prípadoch tisícročia.

Stromy sú suchozemské a fotoautotrofné rastliny, čo znamená, že ich výživa prebieha vďaka fotosyntéze. Mnohé žijú v symbióze s inými organizmami, hlavne hubami. Podľa stavby listu sa tradične delia na ihličnaté - zástupcovia triedy Pinophyta a listnaté - väčšinou zástupcovia Magnoliophyta. No uvedené delenie nie je presné, lebo aj ihlica je vlastne list. Rovnako nepresné je aj ďalšie delenie - na opadavé a neopadavé, pretože aj ihlice opadávajú, aj keď obvykle nie každoročne. Stromy popri dôležitom ekologickom význame majú tiež hospodársky význam, predovšetkým tvorbou dreva, iné sú pestované pre ich plody, alebo pre estetiku (pre okrasu).


Rast a vývin

Ontogenéza stromu začína najčastejšie zygotou, bunkou vzniknutou splynutím dvoch pohlavných buniek. Niektoré stromy sa ale rozmnožujú vegetatívne, napr. poliehavými výhonkami. Zygota sa postupne delí a vzniká tak embryo. Rýchlosť jeho vývinu závisí tiež na vonkajších podmienkach, pri stromoch trvá v priemere viac ako rok. Embryo je ukryté v semene, ktoré mu poskytuje ochranu, výživu a nezriedka (napr. u javorov) sa podieľa aj na jeho rozšírení. Stromy majú veľkú nadprodukciu semien (napr. brezy vysadené na ploche jedného hektára vyprodukovali až 103 miliónov semien). Niektoré dlhovekejšie stromy ich ale vyprodukujú podstatne menej, napr. dub len okolo 250 000. Klíčivosť semena je takisto ovplyvnená nielen druhom dreviny, ale aj vonkajšími podmienkami. Niektoré semená (napr. topoľov) sú schopné vyklíčiť hneď po dozretí, zatiaľ čo iné potrebujú najprv istý čas vegetovať vo vhodnom prostredí.

Po vyklíčení sa na výhonku nad povrchom pôdy objavia najprv útvary známe ako klíčne listy. Pri ihličnatých stromoch je klíčnych listov viacero a majú ihlicovitý tvar. Všetky listnaté stromy sú dvojklíčnolistové, preto sa u nich objavujú dva klíčne listy. Klíčne listy sú často tvarovo odlišné od obyčajných, tzv. asimilačných listov, ktoré sa objavujú až neskôr.

Charakteristickým znakom mladých stromov je intenzívny výškový rast. Ten môže byť nepretržitý - počas celého roka, alebo s prestávkami pri obdobiach vegetačného pokoja. Najviac novej hmoty pribúda cez deň (66 %), zvyšok v noci (34 %). Najintenzívnejší rast vykazujú stromy zhruba v desatine svojho života, potom dochádza k postupnému spomaľovaniu. Keďže stromy sú dlhoveké, pohlavne dozrievajú neskoršie než krátkoveké rastliny. Pomaly rastúce druhy začnú prvýkrát plodiť až približne v tridsiatom - štyridsiatom roku života, buk a jedľa takmer až v päťdesiatom roku. Nie všetky druhy stromov kvitnú a plodia každoročne, záleží od ich druhu, no tiež od podmienok okolia, medzi ktoré patrí aj znečistenia prostredia. Napr. hrab alebo jarabina kvitnú a plodia každý rok, smrek raz za tri až štyri roky, dub za päť až šesť rokov a buk raz za šesť až osem rokov. Kvety stromov je možné zjednodušene rozdeliť na vetroopelivé a hmyzoopelivé. Ihličnaté stromy netvoria pravé kvety a ich mechanizmus oplodnenia je odlišný od stromov listnatých.ciara


STROMY - NAŠE STROMY, zoznam, katalóg (malá encyklopédia) bežných druhov rastúcich prevažne v našom prostredí Strednej Európy (na Slovensku, v Čechách ...), základné informácie o stromoch - ich popis, vyobrazenie, rozoznávanie
brest, borovica čierna, borovica lesná, breza, buk, céder, dub letný, dub zimný, gaštan jedlý, pagaštan, hrab,
javor, jedľa, jelša, lipa, pínia, platan, smrek, smrekovec, topoľ čierny, topoľ kanadský, osika, vŕba
, Iné