NAŠE STROMY

vybrať strom
stromy - zoznam
Brest
Borovica čierna
Borovica lesná
Breza
Buk
Céder
Dub letný
Dub zimný
Gaštan jedlý
Pagaštan
Hrab
Javor
Jedľa
Jelša
Lipa
Pínia
Platan
Smrek
Smrekovec
Topoľ čierny
Topoľ kanadský
Topoľ osika
Vŕba
úvodá strana
stromy - zoznam

Dreviny

Čo sú to dreviny?

Drevina je cievnatá rastlina, ktorá má drevnatú nadzemnú stonku pokrytú borkou (pozri nižššie). Týmto sú dreviny pripravené na to, aby prežili nepriaznivé obdobie v zime. Drevinami sa zaoberá dendrológia (pozri nižššie).

Borka (lat. rhytidoma, suberoderma; ľudovo: kôra) je obyčajne odumretá vrchná vrstva hustej stonky (kmeňa) alebo koreňa, ktorá tvorí pružný a vodu neprepúšťajúci ochranný obal. Tvoria ju odumreté bunky vonkajšej časti - kôra a časti lyka, ktoré neskôr zdrevnatejú.

Dendrológia (z gr. dendron = strom) je veda študujúca dreviny, teda stromy, kry a podobne. Je odborom vedy - botanika a zamestnáva dendrológov.
Dendrológia sa radí do systematickej botaniky. Jej pôvod súvisí s rozvojom lesníctva v polovici 19. storočia. Prvá dendrologická učebnica bola súčasťou učebníc pestovania lesov. Následne sa rozčleňovali jednotlivé aplikované odbory, napr. lesnícka, sadovnícka a ovocinárska denrológia a z nich boli odvedené drevárske, krajinárske a melioračné. Súčasťou dendrológie je tiež skúmanie aklimatizácie nepôvodných drevín. Zaoberá sa i úlohou drevín v určitých ekosystémoch (informácie o stanovištiach druhov a územiach ich prirodzeného rozšírenia a klíme, ktorá na tom mieste panuje).Základné triedenie drevín


Kry

Patria sem napr. beztvarec krovitý, dulovec nádherný, muchovník kanadský, hamamel virgínsky, baza čierna, orgován, nátržník krovitý, zlatovka prostredná, bršlen, vres, mahónia, skalník a ďalšie.


Popínavé dreviny

Rozdeľujú sa na ovíjavé s úponkami (pavinič pätlistý), samopopínavé (brečtan, hortenzia), ovíjavé (vistéria) a dreviny bez vlastných upevňovacích orgánov (ruža, jazmín).


Ihličnaté dreviny

Patria sem napr. borovica, jedľa, sekvoja, tis, smrek, ginko, tuja, smrekovec opadavý, jedľovec, borievka a ďalšie.


Listnaté dreviny

Patria sem napr. breza, jeľša, pagaštan, javor, buk, dub, jabloň, orech, platan, višňa, moruša, hruška, vŕba, jarabina, gaštan, lipa, lieska, jaseň a ďalšie.

strom

Krása stromov

Strom je krásny, často pôsobí až vznešene, mnohí tiež cítia ako by strom mal v sebe i určitú tajomnú energiu. Ľudia majú odpradávna k stromom zvláštny, úctivý, niekedy až mystický vzťah.

Malá ukážka z filmu - Pověst o stříbrné jedli, rok 1973, režisér František Vláčil, Československo:


ciara


NAŠE STROMY - Malá Encyklopédia bežných druhov stromov rastúcich v našom prostredí (Kontakt)
brest, borovica čierna, borovica lesná, breza, buk, céder, dub letný, dub zimný, gaštan jedlý, pagaštan, hrab,
javor, jedľa, jelša, lipa, pínia, platan, smrek, smrekovec, topoľ čierny, topoľ kanadský, osika, vŕba